Uşak Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Uşak Mutlu Sonlu Masöz

Kü çü k Nell ne gelişip bü yü dü , ne de battı. Dü kkân elbiseleri bile kendisi yapmıyor, her şey Montreal’de yapılıyor. Kü çü k Nell onları dağıtıyor, o kadar. Dü kkân hep orada, tıpkı babası benzer biçimde. Ve yine babası benzer biçimde, dükkânın var olma yöntemlerini de Lesje’nın aklı bir türlü almıyor. Noel yemeğinde Lesje annesinin iyi cins keten ö rtü sü yle kaplı masanın başlangıcında oturup ü zgü n gö zlerle babasının hindiyi, kızılcık sosunu, patates pü resini, elma Uşak Mutlu Sonlu Masöz bö reğini yutuşunu seyretmişti. Noel’de hep Kanada yiyecekleri yerlerdi. Şu Hindi ö rneğin, bir tabanca bırakma, bir tü r teslim olmaydı, ya da belki ikisi için de bir parça daha etkisiz topraktı.

Her yıl bu Noel yemeği boyunca bir şey kanıtlamaya çalışırlardı adeta. Ayrıca, başka bir yerde bir alay kuzen Hanukkah’tan5 sonraki nekahat dö nemini yaşar, başka bir kuzen takımıysa Ukrayna yaz kampında ö ğrendikleri tü rkü leri çağırmaya, dansları etmeye hazırlanırlardı. Lesje’nın anası elma bö reği dilimlerinin ü stü ne katı sos koyar, sessiz bir ilgisizlikle burnunu çekerdi. Bu da her yıl olan bir şeydi. Lesje William’ı bu şö lene asla çağıramazdı, hatta bu eve bile çağıramazdı. Anası, “Babanı sinirlendirme” demişti.

Uşak Mutlu Sonlu Masöz

Biliyorum, şimdiki gençler değişik. Fakat baban seni hâlâ kü çü k kızı olarak gö rü yor. Biriyle yaşadığını bilmiyor mu sanıyorsun? Pekâlâ da biliyor. Bilmek istemiyor, o kadar.” Babası, Lesje’yı gö rü nce her zamanki şakasını yinelemişti: “E, kemik işi iyi mi gidiyor bakalım?” Kızının seçtiği işi benimsemek için bulduğu bir yoldu bu. Lesje, “Çok iyi gidiyor” diye karşılık vermişti. Gü zel bir kızın sü prü ntü lerin, toz toprağın içinde gö mü lü kemikleri bulmak için bir kö pek şeklinde yerlerde sü rü nmesini anlayamıyordu babası.

Lesje ne buluyordu acaba o işte? Genç kız ü niversitedeki ilk seneninı bitirdiğı süre, babası ona ne olmak istediğini sormuştu. Öğretmen olmayı mı düşünüyordu? Lesje, “Paleontolog olmak istiyorum” demişti. Bir sessizlik. “Peki, idame için ne yapacaksın?” Ukraynalı anneannesi onun havayollarında hostes olmasını istiyordu, Yahudi ninesi ise avukat olmasını ve mü mkü nse başka bir avukatla evlenmesini. Babası yü kselebildiği kadar yükselmesini, anası ise mutlu olmasını istiyordu.